|

Yritysprofiili

Perinteikkään yrityksemme juuret ovat vuodessa 1892. Heitkamp edustaa täydellistä tasapainoa teknisen asiantuntijuuden ja rakenteellisen täytäntöönpanon välillä.

Rakennamme voimaloita, jäähdytystorneja, teollisuuslaitoksia sekä teknisiä rakenteita, tarjoamme rakennusteknisiä ratkaisuja, toteutamme infrastruktuurien rakentamista, tunnelirakentamista ja rautatierakentamista, muutaman esimerkin antaaksemme. Tuomme projekteihin viimeisimmän kehityksen mukaiset ratkaisut; lisäksi palveluihimme ja laatuumme voi luottaa kunnostusprojekteissa sekä olemassaolevien rakennusten, voimaloiden, teollisuuslaitosten ja teknisten rakenteiden nykyaikaistamisessa.

Heitkamp Construction GmbH:n ja sen työntekijöden voi luottaa toimittavan tämän kattavan palvelupaketin korkeimmalla laatutietoisuudella. Monen vuoden kokemuksemme monitahoisten rakennusprojektien suunnittelusta ja toteutuksesta sekä teknologiatasomme jatkuva kehittäminen luovat täydelliset olosuhteet sujuvalle sekä korkeatasoiselle rakentamiselle.

Korkeat standardimme sekä yrityksen tavoitteet asettavat tavoitteen palveluidemme laadulle.

Prosessisuuntautunut johtamisjärjestelmämme täyttää standardien DIN EN ISO 9001:2008 ja KTA 1401 vaatimukset sekä standardin OHSAS 18001:2007 turvallisuus-, terveys- ja ympäristövaatimukset.

Järjestelmää muovaavat siten alla kuvaillut suuntaa-antavat periaatteet ja nämä pätevät yhtä lailla.

Ratkaisumme räätälöidään vastaamaan asiakkaan vaatimuksia täysin. Molempia osapuolia hyödyttävän tehokkuuden saavuttaminen ja taattujen ominaisuuksien täyttäminen muodostavat perusteet asiakkaidemme tyytyväisyydelle sekä omalle menestyksellemme.

Toimittajiemme ja alihankkijoidemme suorituksen mukaan tuominen on olennainen osa asiakkaillemme tarjoamaamme palvelua. He muodostavat olennaisen osan arvoketjuamme ja saavat meiltä tukea ja ohjausta laadun takaamiseksi.

Työterveyttä ja -turvallisuutta koskevia ohjeita sovelletaan organisaatiomme kaikilla tasoilla. Henkilökuntamme pitää panna ne täytäntöön ja noudattaa niitä. Sama koskee toimittajiamme ja alihankkijoitamme. Tavoitteenamme on varmistaa vahingoton rakennustyömaa työskentelemällä yhdessä kumppaneidemme kanssa.

Mukautamme jatkuvasti tapaa jolla suojelemme ympäristöä, niin että se vastaa uusia kehityksiä ja vaatimuksia, jotta voimme jatkaa parannusten tekemistä.

Kaikki palvelumme, etenkin ympäristöystävälliset hankinnat ja rakennustyömailla käyttämämme materiaalit tarkistetaan säännöllisesti ja arvioidaan sisäisesti.