|

Yhtiöpolitiikka

Asiakkaiden odotukset asettavat kriteerit palveluidemme laadulle. Varmistaaksemme parhaan mahdollisen ja sertifioidun laadun toimittamisen asiakkaillemme, toimintaamme ohjaavat kansainväliset standardit DIN EN ISO 9001:2008 ja KTA 1401.

Prosessisuuntautunut johtamisjärjestelmämme varmistaa nykyaikaisen rakentamisen työturvallisuudelle, rakennusmateriaaleille ja ympäristönsuojelulle asetetut periaatteet.

Laatupolitiikka

 • Yhteistyön asiakkaidemme kanssa on tarkoitus olla pitkäaikaista ja perustua kumppanuuteen sekä luottamukseen.
 • Ratkaisumme on tarkasti räätälöity vastaamaan asiakkaiden tarpeita. Kaikkia osapuolia koskeva taloudellinen tehokkuus ja taattu laatu ovat pohjana sekä menestyksellemme että asiakkaidemme tyytyväisyydelle.
 • Toimittajiemme ja alihankkijoidemme tuottavuuden sisällyttäminen on olennainen osa asiakkaille tarjoamaamme palvelua. Ne ovat kiinteä osa arvoketjuamme ja laadunvarmistuksen kannalta ovat sponsoroitimme sekä valvontamme alaisia.
 • Voimme saavuttaa korkeat laatutavoitteemme motivoituneen ja pätevän henkilökuntamme ansiosta. Vaadimme ja rohkaisemme vastuulliseen, itsenäiseen ja ammattimaiseen toimintaan sekä korostamme jokaisen työntekijämme jatkuvaa ja yksilöllistä kehittymistä.
 • Kaikkia yrityksen työntekijöitä pyydetään ottamaan osaa prosessimme jatkuvaan kehittämiseen omilla aloitteillaan ja ryhmätyöllä asiakkaidemme, kumppaneidemme ja yrityksemme hyväksi. Tätä tarkoitusta varten meillä on saatavissa lomake ”Parannukset ja innovaatio”.

  Turvallisuus- ja terveyspolitiikka

 • Toimintamme tarkoitus on koko ajan suojella asiakkaita, alihankkijoita, työntekijöitä sekä kolmansia osapuolia vahingolta ja haitalta.
 • Työturvallisuuden ja -terveyden suojelu ovat hallinnointitehtäviä. Jokainen esimies on vastuussa asiasta.
 • Työturvallisuuden ja -terveyden suojelun säännökset pätevät yrityksemme kaikilla tasoilla ja koko henkilökunnan pitää puoltaa ja soveltaa niitä. Samat säännökset pätevät yhtälailla toimittajiimme ja alhankkijoihimme. Haluamme saavuttaa kumppanuuteen perustuvan työmaan, jossa ei tapahtu onnettomuuksia.
 • Terveysongelmat ja onnettomuudet ovat estettävissä, kun henkilökunta on tietoinen turvallisuudesta. Onnettomuuksien ehkäisemisen perustana ovat hyvin suunnitellut ja rakentavat toimet.

  Ympäristöpolitiikka

 • Yrityksemme tapa toteuttaa suunnittelu-, design-, ja rakennustyösopimuksia takaa sen, että ympäristöön kohdistuva kuormitus on mahdollisimman vähäistä, ottaen huomioon taloudellisuuden näkökulman parhaimman mahdollisen teknologian kanssa.
 • Ympäristönsuojelukäytäntöjä muokataan jatkuvasti vastaamaan uusimpia näkemyksiä ja vaatimuksia, jotta kestäviä parannuksia voidaan toteuttaa.
 • Kaikkia palveluitamme, etenkin ympäristön kannalta kestäviä hankintoja ja materiaalien käyttöä työmaillamme valvotaan ja arvioidaan säännöllisesti yrityksen sisällä. Turvallisuus- ja ympäristönsuojeluosasto on vastuussa tästä prosessista.
 • Organisaatiomme johtajat ovat vastuussa siitä, että pyydetty palvelu/rakennustyö toteutetaan oikeanlaisella työprosessilla, materiaaleilla ja riittävästi koulutetulla henkilökunnalla.