|

Laadunhallinta ja laatuprosessit

TODISTUKSET SOVELTUVUUDESTA (muun muassa)

  • DIN EN ISO 9001:2008 Laadunhallintajärjestelmä
  • DIN EN ISO 3834-2 Hitsaustekniikan laatuvaatimukset
  • KTA 1401 Vahvistus soveltuvuudesta ydinvoimateknologialle (Kansainvälisen atomienergiajärjestön IAEA:n vaatimusten mukainen)

LAADUNVARMISTUS

  • itsenäinen laadunhallintaosasto
  • Henkilökunta jolla on kokemusta betoni-, teräs-, hitsaus- sekä organisaatioprosessien laadunvarmistuksesta
  • Tasapainoisia laadunvarmistusjärjestelmiä, joiden tehokkuus on todistettu eri voimala- ja ydinvoimalaprojekteissa
  • Ymmärrys ja harkinta vaatimuksista asiakkaiden, rakentajien ja viranomaisten näkökulmasta