|

Voimalaitosten rakentaminen

Heitkamp Ingenieur- und Kraftwerksbau GmbH:lla on vuosikymmenten kokemus voimalaitosten rakentamisesta. Olemme toteuttaneet yli 140 voimalaitosprojektia eri puolilla Eurooppaa. Kokemuksemme ja siitä saadun teknisen asiantuntevuuden avulla olemmekin kehittyneet yhdeksi tämän sektorin johtavista rakennusyrityksistä Euroopassa.

Portfolioomme kuuluvat muun muassa seuraavanlaiset voimalaitokset:

  • Perinteiset voimalaitokset
  • Kombivoimalaitokset (kaasuturbiini)
  • Jätteenpolttolaitokset
  • Biomassalaitokset

Palvelumme ja toimituksemme kattavat suunnittelun ja rakennussuunnittelun, kaikki maanrakennustöiden, kivitöiden ja viimeistelytöiden eri vaiheet sekä ydinvoimalaitosrakennusten rakentamisen avaimet käteen -periaatteella.

Pysyvä perusta ratkaisevan teknisen edun saavuttamiseksi on eri osastojemme – tekninen käsittely ja suunnittelu, työn valmistelu, insinööri- ja maanmittaustyö, muottityöt ja telineet sekä rakennusmateriaalitekniikka – kattava sisäinen asiantuntemus.

Heitkamp Ingenieur- und Kraftwerksbau on aina todistanut olevansa luotettava kumppani korkeiden laatustandardiensa, aikataulujen noudattamisen ja projektijohtamisensa ansiosta.