|

Uudisrakentaminen

Uudisrakentamisessa kokemus, itseluottamus ja pätevyys ovat parhaat perustukset rakennustyölle.

Rakennusala on jatkuvassa kasvussa Keski-Euroopassa. Saksan rakennusmarkkinat ovat myös kehittymässä vauhdikkaasti, liikevaihdon ollen vuonna 2015 noin 230 miljardia euroa, ja ne lasketaan yhdeksi maailman suurimmista rakennusmarkkinoista. Voit hyötyä tästä ryhtymällä kumppanuuteen HEITKAMPIN kanssa, jolloin saatavillasi on kokemuksen ja asiantuntevuuden tuoma korkeimman tason kustannusturvallisuus, luotettavat määräajat sekä korkea laatu.

HEITKAMP perustettiin keskisuurena rakennusyhtiönä ja sillä on yli 120 vuoden kokemus rakentamisesta. Yritystä voidaankin pitää synonyymina korkeimmille suoritustasoa koskeville standardeille, on kyse sitten kuorirakenteista tai avaimet käteen -projekteista tai jopa saneeraustöistä. Tarjoamme tukemme projektikonseptin suunnittelusta varsinaisen rakennusvaiheen yksityiskohtaiseen suunnitteluprosessiin ja tuotantoon asti.

HEITKAMP on innovatiivinen yritys, jolla on pitkät perinteet rakennusalalla. Työllistämme erityisosaajia keskeisellä kuorirakenteiden alalla ja voimme siten saavuttaa lyhyet rakennusajat ja taata korkean laadun. Hyvin suunniteltu ja toteutettu kuorirakennusvaihe muodostaa perustan määräaikojen varmistamiselle sekä kaikille siitä johtuville kustannuksille. Kaikki alihankkijat ja toimittajat tietävät vaatimuksemme oikeanlaisesta toteutuksesta samalla noudattaen tiukasti kaikkia sääntöjä ja työskennellen niiden mukaisesti.

Tänä päivänä rakennusteknisiä projekteja kuvaavat korkeat vaatimukset koskien suunnittelua, kustannustehokkuutta, rakentamista ja teknisiä laitoksia. Suunnittelulla (julkisivu), turvallisuusnäkökulmilla (palohälytysjärjestelmät, kulunvalvonta), mukavuuden kysynnällä (automaatio kotona, BUS –järjestelmä) sekä toimintakustannusten optimoinnilla on kaikilla tärkeä rooli. Työskentelemme kanssasi kehittääksemme optimaalisimman ratkaisun teknisille rakennuspalveluille (TGA) sekä valmistelu- että suunnitteluvaiheessa.

Voit luottaa koko Renaissance-konsernin ammattitaitoon yhtenä johtavista kansainvälisistä rakennusyrityksistä (amerikkalaisen Engineering News-Record -julkaisun tekemässä listauksessa sijalla 37 suurimmista kansainvälisistä rakennusyrityksistä) milloin tahansa kaikissa rakennusvaiheissa.

HEITKAMP ei ajattele, että projekti on ohi, kun se on luovutettu asiakkaalle. Annamme tukemme myös valmistumisen jälkeen ja meillä on aktiivinen takuupolitiikka.

Tarjoamme:

 • Sairaaloita
 • Laboratorioita ja tutkimusinstituutteja
 • Kulttuuri- ja opetuskeskuksia
 • Hotellirakennuksia
 • Parkkihalleja, pysäköintialueita ja ja palveluasemia
 • Teollisia ja kaupallisia rakennuksia
 • Toimisto-, liike- ja hallintorakennuksia
 • Ostoskeskuksia
 • Urheilu- ja vapaa-ajan keskuksia
 • Asuinrakennuksia
 • Erillisrakennuksia

Avaa päivitetty referenssilista PDF:nä