|

Infrarakentaminen

Emoyhtiöllämme Heitkamp Ingenieur- und Kraftwerksbau GmbH:lla on laaja ja pitkäaikainen asiantuntemus ja kokemus liikenneinfrastruktuureista ja infrarakentamisesta tunneleista siltarakentamiseen.

Tarjoamme tekniset ratkaisut esimerkiksi seuraavien rakentamiseksi:

  • rautatiet
  • vesitiet

Heitkamp Ingenieur- und Kraftwerksbau GmbH on toteuttanut erikoisosaamista vaativia projekteja kuten:

  • Tunnelirakentaminen (suljettu ja avoin rakennusmenetelmä)
  • Kiintoraide- /rautatietekniikka
  • Sillat
  • Rautatieasemat

Osallistumisemme tunneli- ja kiintoraiderakentamiseen Gotthard Base Tunnel -projekteissa Sveitsissä on osoitus korkeatasoisesta osaamisestamme ja suorituksestamme. Suomessa infrarakentamisen ja tunnelirakentamisen vahva esimerkki on Suomen suurin betonitunneli.

Suuret, monimutkaiset liikenteen infrastruktuuriprojektit tarjoavat meille mahdollisuuden käyttää teknista asiantuntemustamme ja osaamistamme hyödyksi.

Avaa päivitetty referenssilista PDF:nä